ERIKSDALSBADET

Unikt ställningsbygge på Eriksdalsbadet

Höga krav

Kravet på byggnadsställningen var mycket hög. Förutom att bygga en hängande, lastbar och kostnadseffektiv arbetsplattform på 1 200 m² 13 m ovanför bassängen, skulle ställningen byggas tät för att säkerställa att inga personskador kunde uppstå för de som vistades under ställningen när arbete utfördes.

Svår miljö

Utöver det är hopptornshallen oval till sin utformning och taket lutar. För att kunna arbeta smidigt samt underlätta för materialhanteringen krävdes att konstruktionen skulle klara en total arbetsbelastning på 92 ton.

Bra samarbete

Dennis Nygårds från DD Fasad AB berättar ”att det var ett mycket bra samarbete mellan alla inblandade parter och Monzons teknikavdelning var mycket hjälpsamma och kompetenta i att lösa uppgiften snabbt och smidigt.”